Bevidning

“Mennesker må føle sig betydningsfulde i forhold til andre mennesker og i forhold til de handlinger, de foretager sig”

Min erfaring er, at det ofte kan være berigende at have en betydningsfyld person med til en samtale. Det, at have vidner til sit liv, at nogen lytter til det, du fortæller og giver sin respons gør, at du oplever dig hørt og ikke står alene.

Dette kan være med til, at du bliver mere klar på problemets indflydelse og mere opmærksom på dine egne værdier og hvad der har betydning i dit liv.

Selvom du har en person med som vidne til din samtale, så er det stadigvæk dig, som samtalen vil omhandle og jeg som psykoterapeut, som spørger ind til personen undervejs i samtalen, når jeg mener, at det vil kunne give mening for dig. Det kan være én gang eller flere gange i løbet af samtalen.

Som vidne vil du blive spurgt ind til, hvad du kunne genkende hos dig selv, ud fra det som du har hørt under samtalen. Hvad du kommer til at tænke på fra dit eget liv og hvad du er blevet beriget med eller kan tage med dig fra samtalen. Derfor vil du som vidne også få noget ud af samtalen.

Derfor har du mulighed for at tage en person med til en samtale, som kan lytte og give sin respons på det, som vores samtale kommer til at handle om.